Uddannelse af sundhedspersonale

Det danske sundhedsvæsen står for en række special- og videreuddannelse af sundhedspersonale.

Grunduddannelse af sundhedspersonale i form af professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademiske uddannelser samt universitetsbachelorer og -kandidatuddannelser varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om uddannelsessystemet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Sundhedsministeriet har det overordnede faglige ansvar for special- og videreuddannelse af en række sundhedsfaggrupper.

Special- og videreuddannelse

Speciallægeuddannelsen giver ret til anerkendelse som speciallæge inden for et af de lægelige specialer. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt gennem ansættelse i sundhedsvæsenet. Retten til at betegne sig som speciallæge tildeles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om speciallægeuddannelsen her

Specialtandlægeuddannelsen giver ret til anerkendelse som speciallæge inden for et af de tandlægelige specialer. Retten til at betegne sig som specialtandlæge tildeles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om specialuddannelse for tandlæger her

Specialuddannelser for sygeplejersker giver ret til anerkendelse som specialuddannet sygeplejerske inden for f.eks. kræftsygepleje og intensiv sygepleje. Uddannelsen gennemføres som udgangspunkt gennem ansættelse i sundhedsvæsenet. Retten til at betegne sig som specialuddannet sygeplejerske tildeles af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs mere om specialuddannelse for sygeplejersker her