Sygehusvæsenet

Sygehusbyggerier

En modernisering af den danske sygehusstruktur skal samle sygehusvæsnets funktioner på færre enheder og sikre den højest mulige kvalitet og mest effektive ressourceudnyttelse på landets sygehuse.

I perioden 2007-2026 bliver der bygget og ombygget 16 sygehuse rundt omkring i Danmark med støtte fra den statslige kvalitetsfond.

Derudover finansierer regionerne også selv en række byggeprojekter på sundheds- og psykiatriområdet.

Sygehusbyggerier

Investering i ny sygehusstruktur

Kvalitetsfondssygehusene er blevet tildelt midler på baggrund af et ekspertpanels anbefalinger for fremtidens sygehusvæsen.

De 16 projekter

I alt 16 kvalitetsfondsbyggerier placerer sig i hele landet og er i forskellige faser af byggeprocessen.

 

Tilsyn med sygehusbyggerierne

Sundhedsministeriet har til opgave at føre tilsyn med kvalitetsfondsbyggerierne og sikre, at regionerne overholder rammerne for finansieringen.

Evalueringer af sygehusbyggerierne

Regionerne skal udarbejde en evalueringsrapport ved ibrugtagning af de enkelte kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier, som beskriver projektets resultater i forhold til at skabe muligheder for effektiviseringer samt bedre kapacitetsudnyttelse og bedre patientforløb mv