Kommunal tandpleje

Kommunerne har ansvaret for børne- og ungdomstandplejen samt specialtandplejen, omsorgstandplejen og socialtandplejen.

Børne- og ungdomstandpleje

Børn og unge under 22 år har gratis adgang til tandpleje (født efter d. 31.12.2003). 

Læs mere om børne- og ungdomstandplejen på sundhed.dk

Specialtandpleje, omsorgstandpleje og socialtandpleje

Det er muligt at få behandling i specialtandplejen, hvis man på grund af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning m.fl. ikke kan bruge de andre tandplejeordninger. Det er muligt at modtage tandpleje i omsorgstandplejen, hvis man på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskelig kan benytte andre tandplejetilbud. Socialtandplejen er målrettet de mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte andre tandplejetilbud.

Læs mere om specialtandpleje og omsorgstandpleje på sundhed.dk