Almen praksis

Almen praksis har desuden ansvaret for størstedelen af ordinationer af lægemidler i Danmark og er med til at sikre, at man som patient får den rette medicin.

Hvis man har mistanke om sygdom, vil man i de fleste tilfælde henvende sig til en praktiserende læge. Den praktiserende læge vurderer, om man har brug for ordinering af medicin eller videre udredning og behandling. På den måde fungerer almen praksis som en indgang og gatekeeper til store dele af sundhedsvæsenet.

Rettigheder

Alle borgere med bopæl i Danmark har ret til at tilmelde sig en praktiserende læge eller praksis.
Det gule sundhedskort er dokumentation for, at man er omfattet af den danske sygesikring.

Ens valg af sygesikringsgruppe afgør, om man har ret til gratis behandling eller behandling med tilskud.

Læs mere om valg af sygesikringsgruppe og det gule sundhedskort på borger.dk

Læs mere om valg af læge på borger.dk

Lægehjælp uden for din læges åbningstid

Adgang til lægehjælp uden for lægens åbningstider foregår via lægevagten i den enkelte region.

Læs mere om hvordan du kan få lægehjælp uden for din læges almindelige åbningstid på borger.dk 

Læs mere om det danske akutberedskab her