Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien

Ministeriet har et særligt fokus på at oplyse mindreårige patienter og deres forældre om tvang og rettigheder i psykiatrien og har derfor lavet to pjecer og en film om emnet.

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien 

Når børn og unge bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling, er det vigtigt, at der bliver skabt en god dialog med dem og deres forældre eller værge om indlæggelsen og tvang og rettigheder i psykiatrien.

Når en patient er indlagt på en psykiatrisk afdeling, kan personalet vurdere, at der skal behandles med tvang. Men kun hvis det er absolut nødvendigt for at passe godt patienten og andre.Tvang kan f.eks. være at få beroligende medicin, selvom patienten ikke har lyst, eller at patienten bliver holdt fast i en situation, hvor patienten er til fare for sig selv eller andre

For at støtte regionernes arbejde har Sundhedsministeriet i samarbejde med Psykiatrifonden og Børnerådet lavet to pjecer og en film om emnet. Informationsmaterialet skal understøtte den lokale dialog og det daglige arbejde med at informere og inddrage børn og unge i forhold til brugen af tvang og er lavet i samarbejde med Børnerådet og Psykiatrifonden. Der er også lavet vejledningsmateriale til personalet på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.  

Læs mere om tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien på Psykiatrifondens hjemmeside

Se informationspjecer om tvang og rettigheder i børne og ungdomspsykiatrien