Tilsyn med sundhedspersoner

Alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark er omfattet af det sundhedsfaglige tilsyn.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn ved underretninger om, at en sundhedsperson kan udgøre en risiko for patienternes sikkerhed. Underretning kan ske gennem bekymringshenvendelser, overvågning af medicinordinationer, ligsyn, omtale i medierne m.m.

Styrelsen kan kræve, at en sundhedsperson skal ændre praksis eller indskrænke en sundhedspersons handlemuligheder. Hvis en sundhedsperson vurderes at være til overhængende fare for patienterne, kan vedkommendes autorisationen inddrages midlertidigt eller blive frataget.

Der foretages ikke undersøgelser af individuelle sundhedspersoner uden en konkret mistanke.

Læs mere om tilsyn med sundhedspersoner her

Sanktioner som følge af det sundhedsfaglige tilsyn vil kunne ses i autorisationsregisteret. 

Slå en sundhedsperson op i autorisationsregisteret her

Det er muligt at gøre Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksom på kritisable forhold på et behandlingssted, i en plejeenhed eller hos en autoriseret sundhedsperson ved at indgive en bekymringshenvendelse. 

Læs mere om bekymringshenvendelser her