Patientrapporterede oplysninger

Patientrapporterede oplysninger (PRO) om den enkeltes fysiske og mentale helbredstilstand, livskvalitet og funktionsniveau, indsamles systematisk via spørgeskemaer og bruges til at forbedre sundhedsvæsenet.

Oplysningerne kan bl.a. anvendes til forebyggelse, opsporing og monitering af lidelser, så de ikke udvikler sig til mere alvorlige sygdomme.

Informationen kan desuden bruges som screenings- og kategoriseringsværktøj i forbindelse med ambulante kontroller, og som et værktøj til at inddrage patienten i planlægning af eksempelvis genoptrænings- og rehabiliteringsforløb.

Endelig kan oplysningerne anvendes efter et behandlingsforløb til at dokumentere og følge behandlingens effekt og bivirkninger.

Det nationale arbejde med PRO er forankret i PRO-sekretariatet i Sundhedsdatastyrelsen.

Læs mere på PRO-Sekretariatets hjemmeside