Specialeplanlægning

Specialeplanlægningen sikrer borgerne ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet og effektiv ressourceudnyttelse.

Specialeplanlægning handler om planlægning af sundhedsvæsenet, herunder opgavefordeling mellem landets sygehusene. Det er Sundhedsstyrelsen, der står for specialeplanlægningen.

Læs mere om specialeplanlægning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside