Arbejdsområde

Kræftområdet

De fleste danskere oplever at få kræft tæt ind på livet enten som patient eller pårørende.

I dag lever flere end 385.000 danskere med eller efter kræft. Ifølge Kræftens Bekæmpelse får hver tredje dansker kræft, inden de fylder 75 år.

To ud af tre kræftpatienter overlever kræft mindst 5 år.

Kræftplan IV og kræftpakkerne har været med til at forbedre kræftoverlevelsen i Danmark. Med den kommende Kræftplan V tages der initiativ til at videreudvikle og fremtidssikre kræftområdet.

Kræftområdet

Kræftpakker og Kræftplaner

Med kræftplaner og pakkeforløb skal kræftpatienter i Danmark sikres ensartet behandling af høj kvalitet.

Kræftscreeninger og vaccinationer

Tidlig opsporing af kræft er afgørende for at sikre den rigtige behandling tidligt i sygdommens stadie, og her er screening et af redskaberne.

Monitorering af kræftområdet

Sundhedsdatastyrelsen overvåger, hvordan pakkeforløbene for kræftpatienter fungerer ved at lave årlige og kvartalsvise monitoreringer på området.

Maksimale ventetider

Visse livstruende kræft- og hjertesygdomme er omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider, der sikrer hurtig behandling ved mistanke om alvorlig, livstruende sygdom.