Praksissektoren

Øvrig praksissektor

Fælles for faggrupperne er, at de praktiserer og yder behandling efter en fælles overenskomst, der er indgået med Danske Regioner.

Regionerne er ansvarlige for at levere tilbud om behandling i praksissektoren, mens de overordnede rammer for praksissektoren er beskrevet i Sundhedsloven.

Find den nærmeste behandler i den øvrige praksissektor på sundhed.dk