Utilsigtede hændelser

Danmark var et af de første lande i verden til at indføre et nationalt rapporteringssystem for utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser er situationer, hvor noget ikke går som forventet, en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet.

Det overordnede mål med rapporteringssystemet er at forbedre patientsikkerheden gennem indsamling, analyse og formidling af viden om utilsigtede hændelser.

Rapporteringssystemet understøtter samtidig en kultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der begås. 

Sundhedspersoner har pligt til at rapportere utilsigtede hændelser. Men også patienter og pårørende har mulighed for at rapportere en hændelse.

Rapporteringssystemet er sanktionsfrit, og rapporteringerne kan gennemføres anonymt.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der administrerer rapporteringssystemet.

Læs mere om rapportering af utilsigtede hændelser