Forskning

Forskning i sundhedsdata

Danmark har unikke sundhedsdata i nationale sundhedsregistre, eksempelvis Landspatientregisteret og Cancerregisteret, og samlinger af biologisk materiale i biobanker som Danmarks Nationale Biobank og Regionernes Bio- og GenomBank.

Det bygger på en lang tradition for at registrere og indsamle sundhedsdata og giver et værdifuldt grundlag for forskning af høj kvalitet, som kommer alle danskere til gavn.

Sundhedsdata må anvendes til forskning af væsentlig samfundsmæssig betydning. 

Forskning i sundhedsdata

Nationale sundhedsregistre

I Danmark har unikke sundhedsdata i nationale sundhedsregistre som eksempelvis Landspatientregisteret og Cancerregisteret.

Forskning i biologisk materiale

Forskning i biologisk materiale rummer store muligheder men også en række juridiske og etiske dilemmaer. 

Nationalt partnerskab for sundhedsdata

Sundhedsministeriet og Erhvervsministeriet etablerer et nationalt partnerskab med offentlig og privat deltagelse for bedre anvendelse af danske sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og innovation.