Aktuelt

Løft af psykiatrien

Regeringen vil i 2024 afsætte over en halv milliard kroner til blandt andet at styrke kapaciteten og højne kvaliteten af behandlingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

Psykiatrien kan se frem til et markant økonomisk løft til næste år. I 2024 vil regeringen nemlig øremærke i alt 400 millioner kr. ekstra til området til en række konkrete initiativer. Det er blandt andet indsatser målrettet børn og unge, en større tryghed for medarbejderne og forebyggelse af selvmord.

Tema om psykiatri

Seneste nyt

Temaer

Fokus på

Robusthedskommissionen

Robusthedskommissionen

Regeringen har nedsat en kommission for robusthed i sundhedsvæsenet, som skal komme med anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven.

Sundhedsstrukturkommissionen

Sundhedsstrukturkommissionen

Regeringen har nedsat en sundhedsstrukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed og som er mere nært og bæredygtigt.

Indenrigs- og sundhedsminister

Sophie Løhde (V)

Sophie Løhde (V) er tiltrådte som indenrigs- og sundhedsminister den 15. december 2022.  

  • Ministerens CV
  • Pressebilleder
  • Åbenhedsordning

Læs om ministeren

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løjde (V)