Kommuner og regioners styrelse

Om arbejdsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er øverste tilsynsmyndighed for kommuner og regioner.  

Afdelingen Jura har ansvaret for reglerne om kommuners og regioners styrelse og inddeling. Herunder ligger loven om kommunernes styrelse, regionsloven, loven om forpligtende kommunale samarbejder, inddelingsloven og de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse (kommunalfuldmagten).  

Afdelingen varetager også generelle offentligretlige spørgsmål om forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven og offentligretlige grundsætninger samt generelle juridiske spørgsmål vedrørende samspillet mellem kommuner og regioner og andre myndigheder.

Afdelingen varetager herudover visse internationale opgaver - navnlig i Europarådet - med fokus på kommunale og regionale forhold.   

Endelig er afdelingen ansvarlig for opgaver vedrørende valg og folkeafstemninger, hvor ministeriet er øverste myndighed.