Kontrol med medicin og lægemiddelvirksomhed

Formålet med reglerne om kontrol med medicin og lægemiddelvirksomheder er at sikre, at medicinen virker, at den ikke har for mange og alvorlige bivirkninger, samt at kvaliteten er i orden.

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med medicin, fx fremstilling, indførsel eller salg, skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen og bliver løbende kontrolleret. Formålet er at sikre, at den enkelte virksomhed fysisk og organisatorisk er egnet til at håndtere medicin.

Læs mere om godkendelse og kontrol på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside