Godkendelse af kliniske forsøg

Kliniske forsøg skal igennem en formel godkendelsesprocedure, før de kan sættes i gang.

I Danmark skal alle kliniske forsøg anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, som vurderer både kvaliteten af undersøgelsen og patientsikkerheden i forsøget.

Læs mere om kliniske forsøg på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Læs vejledning til ansøgning om tilladelse til kliniske forsøg her

Alle sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, der involverer mennesker eller menneskeligt biologisk materiale, skal desuden anmeldes til det videnskabsetiske komitésystem. Det samme skal sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter, dvs. projekter, der angår brug af sensitive bioinformatiske data, hvor der kan være risiko for væsentlige helbredsmæssige sekundære fund, herunder projekter med genomdata.

Det videnskabsetiske komitésystem skal sikre, at sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

Læs mere på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside