Afrapportering om betalingsforpligtigelse og kommunale incitamenter

Som opfølgning på betænkningen for lovforslaget, der udmøntede udligningsreformen, er der gennemført et analysearbejde om kommuners betalingsforpligtigelse og incitamenter ift. det specialiserede socialområde.

Læs rapporten i boksen til højre.