Tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer

Folketinget vedtog d. 28. april 2015 en ændring af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Med loven får 30 øer mulighed for nedsættelse af færgetaksterne for godstransport med op til 80 procent. Det er med til at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene.

Ordningen omfatter færgerne til en række småøer samt Læsø, Samsø, Ærø og Fanø. Gruppen af småøer omfatter Sejerø, Nekselø, Orø, Agersø, Omø, Askø, Femø, Fejø, Baagø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Birkholm, Strynø, Drejø, Skarø, Hjortø, Aarø, Barsø, Endelave, Hjarnø, Venø, Anholt, Tunø, Fur og Egholm.

Ordningen om nedsættelse af færgetakster for godstransport trådte i kraft d. 1. juni 2015.