Udvidet udfordringsret (2017-2021)

Regeringen indførte i samarbejde med KL og Danske Regioner en udfordringsret. Med udfordringsretten havde alle offentligt ansatte og private leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en smartere måde.

Formålet var at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kunne sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

Udfordringsretten blev udvidet i forhold til udfordringsretten i 2008-2015, jf. nedenfor. Der blev nu også åbnet for at imødekomme forslag, der krævede lovændringer. Det betød, at ansøgninger om fritagelse fra statslige regler både kunne imødekommes gennem generelle regelændringer og ved at etablere forsøg med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

Udfordringer blev indsendt til den kommune, region eller statslige institution, hvor udfordreren var ansat. Her blev udfordringer af organisationens egne lokale regler behandlet, mens udfordringer af statslige regler blev videresendt til det relevante ressortministerium.

Den udvidede udfordringsret udløb med udgangen af 2021.

Se mere information i boksen på denne side.

Forrige udfordringsret (2008-2015)

Den tidligere udfordringsret havde samme overordnede formål som den udvidede udfordringsret, men fremstod i en mindre vidtgående udgave, hvor det kun var muligt at lave forsøg under eksisterende forsøgsbestemmelser.

Se information i boksen på denne side.