Årsrapporter

Hvert år udarbejdes en rapport om tilsynet med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på Social- og Indenrigsministeriets ressortområde.

Af den årlige rapport fremgår resultaterne fra gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for indeværende regnskabsår. Rapporten offentliggøres på ministeriets hjemmeside.

De årlige rapporter for regnskabsårene 2013-2015 blev udarbejdet af Ankestyrelsen, idet tilsynsopgaven tidligere har været uddelegeret til Ankestyrelsen. Rapporterne fra 2016 og frem er udarbejdet af ministeriet. Evalueringer fra 2013 og frem kan ses nedenfor: