Region i Region Hovedstaden

Kommissionen blev klogere på Akutberedskabets arbejde i Region Hovedstaden.

 Den 20. november besøgte kommissionen Region Hovedstadens Akutberedskab. Her fik kommissionen nærmere indblik i Akutberedskabet og potentialerne på det præhospitale område.

 Dagen bød på oplæg om akutsystemet, og hvordan det præhospitale område kan spille ind i og understøtte det nære sundhedsvæsen, samt øge samarbejdet med kommuner, praktiserende læger og hospitalernes akutmodtagelser på det akutte område.

 På programmet var der også rundvisning i 1813, hvor kommissionen hørte mere om tværgående samarbejder, digitale løsninger og visionerne for Akuttelefonen 1813+.

 Sidst men ikke mindst fik kommissionen en fremvisning af akutbilskonceptet, som er én af de mange tiltag, akutberedskabet har implementeret for at styrke den borgernære indsats i patientens eget hjem.