Behandling af henvendelser

Ministeriet modtager mange henvendelser hver dag, og de fleste behandles og registreres i vores journalsystem.

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstiden varierer alt efter, hvor omfattende arbejdet med et svar er. 

Henvendelse via e-mail

De fleste skriftlige henvendelser modtager vi via e-mail. En e-mail håndteres som et brev, og det vil sige, at den registreres i vores journalsystem og indgår i en sag. Derfor er den også omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven. 

Ikke alle henvendelser indgår dog i en sag eller bliver journaliseret. Det gælder fx hvis det er en henvendelse om, hvor der kan findes yderligere information om et emne.

Personoplysninger 

Hvis henvendelsen indeholder fortrolige eller følsomme oplysninger, fx om sygdom og behandling, er det en god idé at sende henvendelsen som sikker e-post, så vi nemt kan svare tilbage med sikker e-post. Det kan forlænge sagsbehandlingstiden, hvis vi skal indhente en brevpostadresse, inden vi kan give et fyldestgørende svar. 

Læs om departementets behandling af personoplysninger

Læs mere om at sende sikker e-post under "Kontakt"