Databeskyttelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriets institutioner behandler personoplysninger i forbindelse med de opgaver, institutionerne har ansvaret for. I ministeriets databeskyttelsespolitik kan du orientere dig om, hvordan ministeriet og dets institutioner indsamler, håndterer og beskytter dine personoplysninger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet består af et departement samt en række styrelser og virksomheder, der arbejder for at sikre et velfungerende og effektivt sundhedsvæsen.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets institutioner behandler personoplysninger i forbindelse med deres myndighedsopgave. Herudover behandler institutionerne også personoplysninger vedrørende medarbejdere samt ansøgere til stillinger inden for ministeriets område.

Se Indenrigs- og Sundhedsministeriets databeskyttelsespolitik