Satspuljen 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2015-2018

Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 246,5 mio. kr. i aftaleperioden 2015-2018 til følgende overordnede indsatsområder:

  • Sociale 2020-mål
  • Svage ældre
  • Øvrigt socialt udsatte

Læs aftaleteksten for satspuljen 2015-2018

Læs aftaleteksten for psykiatriaftale 2015-2018