Sundhedsminister præciserer reglerne for egenbetaling på kommunale akutpladser

28-02-2019

Kommunerne må ikke opkræve egenbetaling af de borgere, der bliver henvist efter sundhedsloven til de kommunale akutpladser. Det slår ny bekendtgørelse fra sundhedsministeren fast. Bekendtgørelsen træder i kraft i dag.

Fra i dag er det klart og tydeligt, at kommunerne ikke kan opkræve betaling for ophold, kost, linned, tøjvask og lignende på kommunale akutpladser når borgeren er der efter sundhedsloven - det er en del af det vederlagsfri tilbud i den kommunale sygepleje.

”Det er underordnet, hvad kommunerne kalder deres tilbud til borgerne – de må ikke opkræve egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser efter sundhedsloven. Længere er den ikke. Nu præciserer vi som aftalt reglerne, så der ikke er tvivl om, hvornår et tilbud som fx en kommunal akutplads gives efter sundhedsloven” siger Ellen Trane Nørby.

Se bekendtgørelsen her

Det viste sig sidste år, at en række kommuner landet over havde opkrævet mellem 130 og 150 kroner i døgnet for ophold på en akutstue, som fx benyttes i forlængelse af et sygehusophold efter en lægelig henvisning selv om det aldrig have været den politiske intention med loven at kommunerne kunne indføre brugerbetaling på sundhedstilbud i det nære.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2019 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at opkrævningen af egenbetaling for kommunale akutpladser blev stoppet, og at reglerne skulle præciseres, så det blev gjort helt klart, hvad der indgår i det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en kommunal akutplads.

Se mere om finanslovsaftalen her

”Det har aldrig været intentionen at borgerne skulle have en regning, når de har brug for et akuttilbud, blot fordi det ligger i kommunen. Nu kan kommunerne ikke længere være i tvivl om intentionen, som Regeringen og DF har aftalt, og som et flertal i Folketinget også bakker op om”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Bekendtgørelsen retter sig mod kommunale akutpladser i hjemmesygeplejen, der er reguleret efter sundhedsloven og altså ikke mod andre former for tilbud om fx aflastning eller midlertidige pladser, der reguleres efter serviceloven.

For mere information: Natasja Dybmose, presserådgiver, Sundheds – og Ældreministeriet, tlf. 20 67 08 74 /nmd@sum.dk