Alle Folketingets partier enige om at justere kommunalreformen

26-06-2013

Alle Folketingets partier har netop indgået rammeaftale om at justere kommunalreformen, så der bliver et mere smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. Det betyder bl.a., at Socialstyrelsen skal sikre koordinering af kommunernes tilbud til de mest specialiserede grupper på det sociale område fra 1. juli 2015.

Alle Folketingets partier er enige om en rammeaftale om at justere kommunalreformen, der bygger på regeringens udspil herom. Inden for rammeaftalen skal de enkelte ressortministre i efteråret forhandle de enkelte elementer detaljeret på plads og fremsætte lovforslag. Aftaleparterne har med rammeaftalen forpligtet sig til at stemme for den lovgivning, der udmønter de enkelte initiativer.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

Jeg er meget glad for, at partierne er blevet enige om at forbedre den offentlige sektor, så der kommer mere sammenhæng i velfærden for borgerne. For mig er det ikke afgørende, om en bestemt opgave varetages af kommunen eller regionen. Men det er afgørende, at borgerne får den hjælp de skal have, og at der ikke opstår store forsinkelser og tab af viden i overgangen fra eksempelvis regionens sygehus til kommunens genoptræning. Med aftalen i dag har vi skabt bedre forudsætninger for en mere smidig og effektiv offentlig sektor.

- Margrethe Vestager

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen siger:

Det er regeringens mål, at borgerne og virksomhederne møder en smidig og effektiv offentlig sektor. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har nået en aftale med alle Folketingets partier om opfølgning på evalueringen af kommunalreformen og nu kan komme videre med den konkrete udmøntning på de enkelte ministerområder. I det videre arbejde lægger jeg stor vægt på, at vi får styrket kvalitet og samarbejde i sundhedsvæsenet og skabt grundlag for en mere kvalificeret indsats for grupper med særlige behov.

- Annette Vilhelmsen

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup udtaler:

Det er vigtigt, at vi giver den rette indsats til mennesker med handicaps og med sociale problemer. Rammeaftalen er et vigtigt bidrag til, at vi har de rette sociale tilbud – også til sjældne, specielle eller komplicerede problemer, som den enkelte kommune ikke kan løse alene.

- Karen Hækkerup

Kommunalordfører Jacob Jensen (Venstre) siger:

Jeg er tilfreds med, at regeringen med indgåelse af denne rammeaftale, trods tidligere modstand, nu bekræfter, at gennemførelsen af kommunalreformen i 2007 var rigtigt set af det daværende VKO-flertal, og nødvendigt for dagens velfærdssamfund.

- Jacob Jensen

Kommunalordfører Simon Kollerup (Socialdemokraterne) siger:

Som socialdemokrat er jeg glad for, at vi nu hjælper de borgere, som er faret vild i kommunalreformen fra 2007. Vi har med dagens aftale lagt sporene for justeringer i kommunalreformen, som hjælper borgerne med at finde vej i det offentlige. Derfor er jeg tilfreds med aftalen.

- Simon Kollerup

Kommunalordfører Morten Marinus (Dansk Folkeparti) siger:

Dansk Folkeparti støtter og glæder sig over aftalen som følge af evalueringen af kommunalreformen. Vi glæder os meget over, at sygehusenes kompetence for genoptræningsplaner for patienter med særlige rehabiliteringsbehov styrkes. I Dansk Folkeparti synes vi også, det er en god ide, at man fremover laver fem sundhedsaftaler mellem regioner og kommuner og ikke som i dag 98. Dette giver borgerne i en region tryghed for, at der ikke er forskellighed i de tilbud kommunerne indenfor regionen bør tilbyde til f.eks. genoptræning mm.

Dansk Folkeparti konstaterer, at selvom der er et flertal i aftalekredsen, der ønsker at give regionsrådene mulighed for at oprette stående udvalg, er det stadig DF’s holdning, at regionerne skal nedlægges.

- Morten Marinus

Kommunalordfører Marlene Borst Hansen (Radikale Venstre) siger:

Evalueringen af kommunalreformen viser, at kommunerne generelt har taget ansvar og forvaltet deres nye opgaver meget fint. De steder hvor fagligheden har haltet, tager vi nu fat og løser problemstillingerne med den her aftale. Jeg er meget tilfreds.

- Marlene Borst Hansen

Kommunalordfører Pernille Vigsø Bagge (Socialistisk Folkeparti) siger:

SF håber, at aftalen fremadrettet kan være med til at sikre kvaliteten i tilbuddene til udsatte grupper på det specialiserede social- og undervisningsområde.

- Pernille Vigsø Bagge

Kommunalordfører Finn Sørensen (Enhedslisten) siger:

Aftalen giver mulighed for, at vi kan lappe på nogle af de værste skader efter kommunalreformen. Enhedslisten er særlig optaget af, at vi sikrer ordentlige tilbud til de borgere der har brug for en særlig indsats, og som desværre har lidt under kommunalreformens afspecialisering af det sociale område.

- Finn Sørensen

Kommunalordfører Leif Mikkelsen (Liberal Alliance) siger:

Jeg er tilfreds med, at vi har indgået en fælles aftale om kommunalreformen, som lægger op til, at regionerne får mere frihed, så længe de er der. I Liberal Alliance så vi dog allerhelst, at vi var gået et skridt længere og helt havde nedlagt regionerne, som er et dyrt og overflødigt mellemled mellem staten og kommunerne.

- Leif Mikkelsen

Kommunalordfører Mike Legarth (Konservative) siger:

Vi glæder os over, at kommunalreformen virker rigtigt godt mange steder. Vi styrker nu indsatsen overfor en lang række borgere og fjerner samtidigt overflødigt bureaukrati.

- Mike Legarth  

Fakta: Hovedelementer fra rammeaftalen

  • Fra 1. juli 2015 indføres en ny national koordinationsstruktur på det specialiserede område, hvor Socialstyrelsen får ansvar for at koordinere kommunernes tilbud.
  • Fra 1. juli 2014 får sygehusene stærkere kompetencer i forhold til genoptræning af borgere med komplekse behov, bl.a. så de for nogle patienter kan anvise genoptræning efter en bestemt metode og inden for en bestemt frist. Samtidig reduceres antallet af sundhedsaftaler fra 98 til 5.
  • Fra 1. juli 2014 får kommunerne det fulde forsyningsansvar for de lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud, som på den måde bliver harmoniseret med socialområdet. Samtidig bliver specialrådgivningen samlet i VISO.
  • Fra 2014 skal regionerne udarbejde én samlet vækst- og udviklingsstrategi i stedet for som nu: En regional udviklingsplan og en regional erhvervsudviklingsstrategi.
  • Der er flertal for at give regionsrådene større frihed, så de fremover kan nedsætte stående udvalg fra 1. januar 2014.
  • Der er flertal for at give regionerne bedre muligheder for at samarbejde med den private sektor og for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder fra 1. juli 2014.

Fakta: Evaluering af kommunalreformen

  • Regeringen iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 2012
  • Evalueringen fokuserede på fire områder: sundhed, det specialiserede social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling
  • Udvalget for evaluering af kommunalreformen havde styrelseschef Thorkil Juul som formand og repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, KL og Danske Regioner

 

Yderligere oplysninger

Venstre:

Kommunalordfører Jacob Jensen, tlf. 61 62 42 41

Socialdemokraterne:

Kommunalordfører Simon Kollerup, tlf. 61 62 51 93

Dansk Folkeparti:

Kommunalordfører Morten Marinus, tlf. 33 37 51 14

Radikale Venstre:

Kommunalordfører Marlene Borst Hansen, tlf. 61 62 51 65

Socialistisk Folkeparti:

Kommunalordfører Pernille Vigsø Bagge, tlf. 61 62 42 29

Enhedslisten:

Kommunalordfører Finn Sørensen, tlf. 61 62 51 87

Liberal Alliance:

Kommunalordfører Leif Mikkelsen, Tlf. 61 62 41 99

Konservative:

Kommunalordfører Mike Legarth, tlf. 33 37 42 13