Version 1.0

Analyse af kapacitetsanvendelsen på de medicinske afdelinger

Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Danske regioner20-12-2019

Der er i forlængelse af økonomiaftalerne for 2018 og 2019 gennemført en analyse af kapacitetsanvendelse af på de medicinske afdelinger.

Analysen er gennemført at the Boston Consulting Group i samarbejde med MUUSMANN, Dorthe Crüger og case-afdelinger på tværs af landet for Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Finansministeriet.

Derudover har Sundhedsdatastyrelsen gennemført en række registeranalyser af de medicinske afdelinger: Sundhedsdatastyrelsens analyser

Download initiativkatalog: Initiativer til forbedring af kapaciteten