Analyse af priser på sygehusmedicin i fem lande

27-05-2016

Denne rapport beskriver resultaterne af en analyse af danske og udvalgte europæiske landes priser på sygehusmedicin. COWI-Rapport

Formålet med analysen er at foretage en sammenligning af priser for udvalgte produkter/lægemidler i Danmark og i sammenlignelige lande. Lægemiddelproducenterne yder ofte rabatter på konkrete lægemidler, hvilket påvirker den samlede prisdannelse, som ofte vil være under de officielle listepriser. Analysen er en sammenligning af faktiske priser, hvor listepriser er fratrukket eventuelle rabatter mv.