Evaluering af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

27-05-2015

Evalueringen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er gennemført som opfølgning på økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner henholdsvis KL og evalueringen af kommunalreformen. Hovedrapport og 4 delanalyser.