Version 1.0

Udredning om omfordeling af tilskuddet i voksentandplejen august 2007

Indenrigs- og Sundhedsministeriet17-08-2007

I udredningen belyses, hvorledes der kan gennemføres en omlægning af regionernes tilskud til tandpleje for voksne, så ressourcerne i højere grad tilgodeser patienter, der som følge af sygdom har særligt behov for tandpleje.