Version 1.0

Kampen mod narko – handlingsplan mod narkotikamisbrug

Indenrigs- og Sundhedsministeriet20-10-2003

Med regeringsgrundlaget blev det besluttet at forstærke det fælles ansvar for de svageste i vort samfund, hvortil bl.a. stofmisbrugerne hører.

"Kampen mod narko" er regeringens handlingsplan mod narkotikamisbrug. Handlingsplanen, der er udarbejdet af Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Socialministeriet og Undervisningsministeriet, indeholder et forord af indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen efterfulgt af dels en beskrivelse af præmisserne for indsatsen, dels en række konkrete initiativer inden for forebyggelse, lægelig og social behandling, retshåndhævelse, behandling af kriminelle stofmisbrugere og internationalt samarbejde.