Kommunernes likviditet

20-03-2019

Analysen undersøger kommunernes likviditet. Analysen viser blandt andet, at kommunernes likviditet på tre år er steget med 10,4 milliarder kroner, så kommunerne ved udgangen af 2018 samlet set har 47,9 milliarder kroner. Den viser også, at der er store forskelle i kommunernes likviditet, men at udviklingen er gået i retning af, at størstedelen af kommunerne har opbygget en høj likviditet.