Rapport fra arbejdsgruppen om kriteriet for antal kilometer privatbanespor

20-03-2015

En arbejdsgruppe under Økonomi- og Indenrigsministeriet med deltagelse af Danske Regioner, KL, Finansministeriet og Transportministeriet har analyseret finansieringen af de 14 privatbaner i Danmark og det kriterium i fordelingen af bloktilskuddet til regionerne, som omhandler antal kilometer privatbanespor.