Ny aftale sikrer flere kræftpatienter tilskud til tandpleje

26-01-2024

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en aftale, som betyder, at flere patientgrupper får bedre og nemmere adgang til tilskud for tandpleje, hvis de har fået tandproblemer som følge af deres sygdom eller behandling.

Få udvalgte patientgrupper har allerede i dag adgang til at søge et særligt tilskud til tandpleje, men den nuværende ordning har vist sig at være meget bureaukratisk, og mange patienter er endt med at få afslag, fordi dokumentationskravene er for omfattende.

Den nye aftale betyder, at ordningen udvides med flere patientgrupper, og at den samtidig forenkles, så patienterne får nemmere ved at få tilskud. Forventningen er, at ca. 6.200 patienter vil blive omfattet, og det betyder, at i alt ca. 10.600 patienter vil indgå i ordningen.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er meget glad for, at det er lykkedes at samle alle Folketingets partier bag den nye aftale, og at der er bred opbakning til, at flere patientgrupper, herunder visse kræftpatienter, får mulighed for at få tilskud til tandpleje. Mange af dem befinder sig i forvejen i meget sårbare situationer på grund af deres sygdomsforløb og skal ikke skal belastes yderligere af store tandlægeregninger.

Det er velkendt, at nogle patientgrupper kan få problemer med deres tænder som følge af deres sygdom eller behandling. Det kan fx være mundtørhed, som øger risikoen for huller i tænderne og kan føre til betydelige tandproblemer, hvis det ikke behandles.

Aftaleparterne er enige om at udvide ordningen, så den omfatter patienter, der efter knoglemarvstransplantation har udviklet den alvorlige komplikation Graft versus Host Disease, patienter, der på grund af kræft har fået immunterapi eller hormon- og antihormonbehandling samt patienter med sygdom i skjoldbruskkirtlen, der har fået behandling med radioaktivt jod.

Der er også enighed blandt partierne om at forenkle ordningen. Størstedelen af patienterne vil derfor ikke længere skulle dokumentere, at deres tandproblemer skyldes deres sygdom eller behandling. Det har tidligere været en stor dokumentationsbyrde for patienterne og medført omfattende sagsbehandling i regionerne.

Fremover skal flere af patientgrupperne i stedet via en objektiv måling påvise, at de har nedsat spytsekretion. Det vil både lette patienternes ansøgning om tilskud og understøtte en hurtigere sagsbehandling i regionerne.

Der er med Sundhedspakken fra maj 2023 afsat 50 mio. kr. i 2024 og 100 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til at udvide og forenkle ordningen, så flere patienter kan få tilskud til deres tandbehandling. Initiativet indgår samtidig i Kræftplan V.

Den politiske aftale vil blive udmøntet i et lovforslag, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.

Læs aftalen her

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk