Region Syddanmark skal afprøve screening for lungekræft

09-02-2024

Sundhedsstyrelsen har udvalgt Region Syddanmark til at gennemføre et pilotstudie af screening for lungekræft i 2024-2026. Pilotstudiet skal gøre os klogere på mulighederne og udfordringerne ved at indføre et nationalt screeningsprogram for lungekræft i Danmark.

Hvert år bliver cirka 4700 patienter diagnosticeret med lungekræft i Danmark, og hvert år dør cirka 3700 patienter af lungekræft. Patienternes overlevelse kan ofte afhænge af, at kræftsygdommen opdages på et tidligt tidspunkt, så der kan sættes hurtigt ind med behandling.

Regeringen afsatte sidste år derfor 30 mio. kr. til et pilotstudie af et nationalt screeningsprogram for lungekræft. Pilotstudiet skal undersøge, hvordan systematisk screening for lungekræft kan organiseres i sundhedsvæsenet, herunder give viden om forbrug af ressourcer og kapacitet samt anvendelse af teknologi.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Det kan redde liv, hvis vi bliver bedre til at opdage lungekræft, så patienterne hurtigere kan komme i den rette behandling. Derfor går vi nu i gang i Region Syddanmark med at afprøve et screeningsprogram for lungekræft, som skal gøre os klogere på fordele og udforinger med henblik på, om screeningen skal gøres national. Lungekræft er en af de mest udbredte kræftsygdomme og koster hvert år mange livet. Og det vil være fantastisk, hvis vi kan forbedre kræftoverlevelsen, så jeg ser frem til at følge pilotstudiet og dets resultater.

I december 2023 inviterede Sundhedsstyrelsen landets fem regioner til at søge om at stå i spidsen for pilotstudiet. Tre regioner har budt ind på opgaven, og Sundhedsstyrelsen har ud fra en samlet vurdering nu valgt Region Syddanmark til at gennemføre projektet.

Region Syddanmark vil i årene 2024-2026 screene mindst 1000 personer i alderen 60-74 år, som er bosiddende på Fyn og de sydfynske øer, og som er eller har været storrygere og er i særlig risiko for at udvikle lungekræft.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk