Regeringen foreslår ny model for samtykke til organdonation

12-02-2024

Sidste år døde 28 alvorligt syge danskere, mens de ventede på et nyt organ, der kunne redde deres liv. Manglen på organer er stor, og mere end 400 står på venteliste. Derfor ønsker regeringen en ny model for samtykke til organdonation.

Regeringen foreslår, at den nuværende model for samtykke til organdonation vendes om, så udgangspunktet er, at alle borgere over 18 år potentielt kan blive organdonorer, med mindre de selv fravælger det.

Det vil altså fortsat være muligt for den enkelte at vælge organdonation fra eller tilkendegive, at beslutningen skal overlades til de pårørende. Derfor ligger det også i den nye model, at man som borger aktivt skal bekræfte, at man vil være organdonor. Og pårørende vil altid blive spurgt, hvis den afdøde ikke har taget stilling eller bekræftet sit valg i Organdonorregisteret.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

De fleste af os vil sige ja tak til at få et livreddende organ fra et andet menneske, hvis vi skulle få brug for det. Derfor er det for mig at se også naturligt at gå ud fra, at de fleste vil hjælpe andre og donere egne organer, hvis det skulle blive aktuelt. Og det er den tilgang, som det nye forslag om aktivt fravalg baserer sig på.

Et stort flertal i befolkningen støtter i dag organdonation, men det er mindre end en tredjedel af borgere over 15 år, som har registreret deres stillingtagen i Organdonorregistret. En konsekvens af det kan være, at mennesker, som i levende live egentlig har ønsket at være donorer, hvis det skulle blive aktuelt, ender med ikke at donere organer. 

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi skal så vidt muligt undgå, at organer, som kunne være brugt til at redde menneskeliv, går tabt, for der er hvert år mennesker, som dør, mens de står på venteliste til et nyt organ. Og selv om der sket fremskridt de seneste år på organdonationsområdet, så er vi langt fra i mål, og derfor foreslår vi, at vi nu tager et nyt skridt og indfører en ny model for samtykke.

Danmark er et blandt ganske få europæiske lande, som ikke har indført en såkaldt ’aktivt fravalgs’-ordning. De højeste donorrater ses overvejende i lande, som har indført netop aktivt fravalg.

Regeringen vil lægge op til bred debat om forslaget. Det sker ved at fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om en ny model for samtykke.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Organdonation rejser en række etiske spørgsmål, som vi hver især må forholde os til. Derfor håber jeg også, at alle mine kolleger i Folketinget vil se fordomsfrit på forslaget og tage individuel stilling, og at vi får en god og grundig debat om et meget vigtigt emne.

Organdonation i Danmark

 • Ved udgangen af 2023 stod 442 danskere på aktiv venteliste til et organ. Heraf ventede 373 patienter på en nyre.
 • 28 patienter døde på venteliste til et organ i 2023. Heraf ventede 21 patienter på en nyretransplantation.
 • Der var 430 transplanterede patienter i 2023. Heraf blev 89 patienter transplanteret med en nyre fra en levende donor.
 • Der er tre måder at tage stilling organdonation på. Alle tre måder er lige juridisk gyldige.
  • Du kan registrere dig i Organdonorregistret.
  • Du kan udfylde et donorkort, som du bærer på dig.
  • Du kan fortælle dit ønske til dine pårørende.
 • 28 pct. af danskerne har registreret deres stilling i Organdonorregisteret.
  • Heraf har 75 pct. givet fuld tilladelse, 17 pct. givet begrænset tilladelse, 6 pct. givet forbud, 2 pct. svaret ved ikke (overladt valget til de pårørende).
 • I 2022 blev pårørende til 185 potentielle organdonorer – hvor den afdøde ikke havde taget stilling til organdonation – informeret om muligheden for donation. I 62 af tilfældene afslog de pårørende organdonation, svarende til 34 pct.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk