Omlægning af speciallægeuddannelsen i almen medicin skal bidrage til bedre lægedækning

14-02-2024

Uddannelseslæger skal fremover bruge et halvt år ekstra i almen praksis som led i deres uddannelse. Omlægningen af speciallægeuddannelsen i almen medicin skal styrke kompetencerne hos den enkelte læge, øge kapaciteten i almen praksis og bidrage til bedre lægedækning i hele landet.

I visse områder af landet er manglen på praktiserende læger stor, og mange praksisklinikker har lukket for tilgangen af nye patienter.

For at imødekomme lægemanglen bliver  den 4,5 år lange hoveduddannelse i almen medicin nu lagt om, så uddannelseslæger skal bruge op til et halvt år mere i almen praksis og tilsvarende mindre tid på et sygehus. Det vil giver flere hænder i de eksisterende praksisklinikker, hvor der er hårdt brug for dem.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”De praktiserende læger spiller en helt central rolle i vores sundhedsvæsen, men flere steder er der desværre mangel på dem. Derfor er det nødvendigt, at vi styrker lægedækningen på forskellige måder, og omlægningen af uddannelsen i almen medicin vil bidrage til, at vi får flere uddannelseslæger ud i klinikkerne rundt om i landet, hvor man i den grad har brug for ekstra kræfter. Den ekstra tid i almen praksis vil også styrke den enkelte uddannelseslæges kompetencer som kommende praktiserende læge.”

Sundhedsstyrelsen og relevante parter, herunder Danske Regioner, vil nu gå i gang med implementering og gradvis indfasning af den nye ordning.

Der skal bl.a. tages stilling til, hvilke uddannelseselementer de kommende praktiserende læger skal gennemgå i de ekstra seks måneder i almen praksis, og hvordan tiden i de relevante sygehusspecialer skal fordeles. Der vil fortsat være krav om at tilbringe minimum tre-fire måneder i psykiatrien som led i hoveduddannelsen i almen medicin.  

Omlægningen af speciallægeuddannelsen i almen medicin sker som led i sundhedsaftalen fra maj 2022.

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk