Tættere på internationalt samarbejde om behandlingen af ukrainske børn

07-09-2023

Region Hovedstaden og Rigshospitalet indgår vigtigt memorandum om interna-tionalt medicinsk samarbejde med Ukraine.

Region Hovedstaden og Rigshospitalet er nu et skridt tættere på en aftale om samarbejde med ukrainske børnehospitaler. Et memorandum blev 6. september indgået under et besøg i Kyiv – sammen med en række førende børnehospitaler i Europa.

Memorandummet sigter mod at styrke behandlingen af syge børn i Ukraine, især i lyset af de udfordringer, landet står over for som følge af den igangværende konflikt.

Sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Befolkningen i det krigshærgede Ukraine står i meget svær situation, og det gælder ikke mindst de ukrainske børn, der er ramt af sygdom. Derfor er det vigtigt, at vi fra dansk side deler vores ekspertise og ressourcer, og jeg er utrolig glad for, at sundhedsvæsnet i Danmark med samarbejdet kan være med til at sikre, at syge børn i Ukraine kan få den bedst mulige behandling og pleje på trods af den forfærdelige krig.”

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj udtaler:

Vi er stolte af at indgå dette internationale samarbejde, som vil fremme sundheden for børn i Ukraine. Jeg er rigtig glad for, at vi Region Hovedstaden på denne måde kan hjælpe Ukraine humanitært, for der er ingen tvivl om, at krigens ødelæggelser er massive. Samarbejdet vil inkludere en række højt specialiserede børnehospitaler fra hele Europa og Ukraine og sigter mod at udveksle viden og bedste praksis inden for sundhed, pleje, forskning og teknologi."

Memorandummet blev underskrevet af centerdirektør Merete Lange, der er medlem af Rigshospitalets direktion, under det tredje "Summit of First Ladies and Gentlemen" den 6. september 2023 i Kyiv i Ukraine. Det er et skridt i retning af at etablere et omfattende samarbejde mellem børnehospitaler i Ukraine og Europa. Udover Rigshospitalet omfatter samarbejdet hospitaler som GOSH London, Schneiders Israel, St. Joan de Deu Barcelona, Meyers Børnehospital Firenze og Warszawas Memorial Health Institute for Children, der alle er medlemmer af den europæiske organisation for børnehospitaler, ECHO.

Det er ikke en egentlig aftale, men en gensidig hensigtserklæring, og indeholder derfor ikke i sig selv juridiske eller finansielle forpligtelser, men danner rammen for dialog og mulige samarbejder på områder som sundhedsfaciliteter, sundhedsmanagement, behandling, rehabilitering, mental sundhed og forskningssamarbejde.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj tilføjer:

Vi er opmærksomme på, at nogle samarbejdsområder kan kræve yderligere juridiske og finansielle overvejelser, og vi vil sikre, at enhver forpligtelse er i overensstemmelse med lovgivningen og Region Hovedstadens interesser."

Dette initiativ kommer i forlængelse af den ukrainske førstedame Olena Zelenskas besøg på Rigshospitalets børneafdeling og introduktionen til det kommende Mary Elizabeths Hospital, der fandt sted under det ukrainske præsidentpars statsbesøg i Danmark den 20.-21. august 2023.

 

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk