Nye anbefalinger fra Robusthedskommissionen skal give sundhedspersonale mere tid til kerneopgaven

11-09-2023

Robusthedskommissionen er nu klar med 20 anbefalinger til konkrete tiltag, som skal sikre mere personale med mere tid til den borger- og patientnære kerneopgave på sundheds- og ældreområdet. Der er brug for gennemgribende forandringer, lyder det.

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet blev nedsat i august 2022 i forlængelse af den politiske aftale om en sundhedsreform af d. 20. maj 2022. Arbejdet i kommissionen blev sat i bero under Folketingsvalget men genoptaget efter regeringsdannelsen i december 2022.

Opgaven var at komme med anbefalinger til løsninger på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til ud­dannet og kompetent personale i hele landet. Det gælder også løsninger på længere sigt, hvor der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme, multisygdom og psykiske lidelser.

Kommissionen har været bredt sammensat af både eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Efter intensivt arbejde, og et par måneder tidligere end planlagt fremlægger kommissionen nu sit bud på, hvordan fremtidens udfordringer på sundheds- og ældreområdet kan håndteres.

De 20 anbefalinger indeholder en bred vifte af tiltag, som hvis de iværksættes tilsammen vil sikre mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Formand for Robusthedskommissionen Søren Brostrøm siger:

Vi kan ikke fortsætte ad samme sti, hvis vi også i fremtiden skal have et sundhedsvæsen og en ældrepleje, hvor medarbejderne har lyst til at være, og hvor borgerne møder personale med tid til dem. Tværtimod er der brug for helt gennemgribende forandringer i den måde, vi tilrettelægger opgaverne på sundheds- og ældreområdet, hvis det skal være bæredygtigt, også i fremtiden hvor der bliver flere ældre og multisyge. Vi skal prioritere opgaverne skarpere, opgavemængden skal nedbringes, opgaverne skal løses smartere og mere fleksibelt, og arbejdsmiljøet skal forbedres. Ét tiltag gør det ikke alene, og der er ingen hurtige løsninger. Derfor skal vores 20 an­befalinger ses som en samlet vifte af effektive tiltag, der tilsammen kan sikre mere personale, og personale med mere tid til den borger- og patientnære kerneopga­ve. Hvis vi skal lykkes med det, kræver det opbakning og handling fra alle aktører på sundheds- og ældreområdet, både politikere, fagfolk, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger: 

Penge gør naturligvis en forskel, og derfor er vi også klar til at investere massivt i vores sundhedsvæsen, men jeg deler fuldstændig analysen af, at vi hverken kan købe eller rekruttere os ud af udfordringerne. Vi bliver nødt til at løse opgaverne på nye måder, og Robusthedskommissionen kommer med en række gode bud på, hvordan vi kan fremtidssikre sundhedsvæsnet. Kommissionen peger bl.a. på, at vi skal tage presset af de skuldre, som bærer allermest, og blive bedre til at fordele det tunge vagtarbejde. Og den anbefaler også, at vi bliver langt bedre til at prioritere og får sat ekstra tryk på den digitale omstilling. Det er rigtig gode indspark, som vi i regeringen i den kommende tid kommer til at arbejde videre med sammen med de øvrige forslag. 

Læs mere om Robusthedskommissionen her

Faktaboks: Robusthedskommissionens medlemmer

 • Søren Brostrøm, tidligere direktør, Sundhedsstyrelsen, formand for kommissionen
 • Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital
 • Bodil Overgaard Akselsen, chefsygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup
 • Christian Bøtcher Jacobsen, professor i sundhedsledelse, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet
 • Christian Harsløf, direktør, KL
 • Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde, Dansk Sygeplejeråd
 • Helene Rasmussen, direktør for Social og Sundhed, Gentofte Kommune
 • Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland
 • Lisbeth Lintz, formand, Akademikerne
 • Mickael Bech, professor i sundhedsøkonomi og –ledelse, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet
 • Mona Striib, forbundsformand, FOA
 • Nanna Højlund, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Per B. Christensen, formand, Danske SOSU-skoler
 • Ricco Dyhr, sygehusdirektør, Nykøbing Falster Sygehus
 • Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør, Danske Regioner
 • Thomas Kiær, administrerende direktør, Acure Privathospital

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk