Ny hjemmeside skal hjælpe med råd og vejledning om familiedannelse for LGBT+ personer

01-03-2023

1. marts 2023 lanceres hjemmesiden LGBTfamilie.dk, der er én samlet adgang til informationer om eksempelvis assisteret reproduktion, adoption og forældremyndighed.

Det kan være svært at finde vej i de mange gældende love og regler, der er, når man ønsker at stifte en familie, som på anden vis er anderledes end den traditionelle familietype med far, mor og børn. Samtidig kan det være vanskeligt at finde informationer og svar på eller viden om de spørgsmål, man har, hvis man som LGBT+ person ønsker at danne familie.

Derfor blev det i forbindelse med aftalen om udmøntningen af reserven til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2022 besluttet at afsætte midler til etablering af én samlet indgang for oplysning om gældende familieretlig og sundhedsretlig lovgivning i relation til familiedannelse med inddragelse af LGBT+ Danmark.

Resultatet er hjemmesiden LGBTfamilie.dk, som lanceres den 1. marts på FN’s Zero Discrimination Day.

Én samlet indgang

Formålet med hjemmesiden er først og fremmest at skabe én samlet indgang, hvor LGBT+ personer kan finde relevant og fagligt kvalificeret viden om muligheder og lovgivning på området.

Hjemmesiden indeholder både juridisk information og faglig viden og yder vejledning inden for emner som blandt andet adoption, assisteret reproduktion, forældremyndighed, sæd- og ægdonation, forældreskab og ægteskab.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

Når man som LGBT+ person ønsker at stifte familie, kan det være lidt af en jungle at finde rundt i de love og regler, der er på området om fx adoption, forældremyndighed eller donation af sæd og æg. Mit håb er, at den nye hjemmeside kan hjælpe familierne og være med til at skabe et samlet overblik over reglerne og besvare de spørgsmål, der vil kunne opstå, når man som LGBT+ person ønsker at stifte familie.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Med hjemmesiden bliver det langt mere overskueligt for LGBT+ personer, der ønsker at starte en familie, at finde nødvendig information om familiedannelse. Det gælder ikke mindst viden om mulighederne for at få hjælp til at få børn. Vi har fra myndighedernes side et stort ansvar for at formidle hvilke regler, der gælder på området på en klar og forståelig måde, og jeg håber, at siden vil være en hjælp.

Direktør i Familieretshuset, Anette Hummelshøj siger: 

Vi er utrolig glade for, at der nu – i et tæt og unikt samarbejde og sparring med LGBT+ Danmark - er skabt én samlet indgang, hvor LGBT+ personer kan søge råd og vejledning og få overblik over lovgivningen i forbindelse med familieretlige og sundhedsretlige spørgsmål.

Sekretariatschef Susanne Branner fra LGBT+ Danmark mener, det er et vigtig skridt på vejen, at hjemmesiden nu er en realitet:

Reglerne for familiedannelse kan være meget komplicerede for LGBT+ personer, da både reglerne og informationen indtil nu primært har været rettet mod familieformen far-mor-barn. LGBTfamilie.dk er lavet specifikt til regnbuefamilier, og vi håber, at det kan gøre det nemmere at finde den information, man har brug for, når man vil danne familie. Vi er ekstra glade for, at hjemmesiden er lavet med kønsbevidst sprogbrug og illustrationer, der tager højde for LGBT+ personers livssituationer.

Hjemmesiden ”LGBTfamilie.dk” er udviklet i et tæt samarbejde mellem Familieretshuset, LGBT+ Danmark og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Yderligere oplysninger om hjemmesiden LGBTfamilie.dk:

  • Familieretshuset: Mail: presse@familieretshuset.dk. Pressetelefon: 25321521
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Pressetelefon +45 21 32 47 27 (modtager ikke sms) Mail: pressevagt@sum.dk.
  • Social-, Bolig og Ældreministeriet: Pressetelefon: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)
  • LGBT+ Danmark: Sekretariatschef LGBT+ Danmark Susanne Branner, sbj@lgbt.dk, 27452773