Nye regler stopper diskrimination af bloddonorer

15-12-2023

Mænd, der har sex med mænd, vil snart kunne donere blod på samme vilkår som alle andre. De hidtidige karantæneregler udfases og erstattes med nye regler, der ikke skeler til køn eller seksuel observans.

Styrelsen for Patientsikkerhed har med bistand fra en faglig arbejdsgruppe vurderet, at der er fagligt grundlag for at lempe karantænereglerne ved bloddonation for mænd, der har sex med mænd.    

Derfor vil de gældende regler om, at mænd, der har sex med mænd, kun må donere blod, hvis de ikke har haft sex med en mand de seneste fire måneder, blive udfaset. Reglerne har været gældende for alle mænd, der har sex med mænd – også dem, der lever i monogame forhold.

Fremadrettet indføres der nye regler om, at der gælder en karantæneperiode for alle personer, som har haft analsex med en ny partner inden for de sidste fire måneder.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at reglerne er patientsikre, og flere andre lande har inden for de seneste par år indført tilsvarende regler. Storbritannien har haft reglerne i ca. to år, og den danske model er baseret på de britiske regler på området.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

”Nu ensretter vi reglerne for bloddonorer og indfører en ny model, som ikke diskriminerer på baggrund af køn eller seksuel observans, og som samtidig er sundhedsfaglig forsvarlig. Dermed følger vi lande som Storbritannien, Tyskland, Holland og Frankrig, hvor mænd, der har sex med mænd, også kan donere blod på lige fod med andre.”

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet Flemming Møller Mortensen siger:

“Der er ikke nogen saglig grund til, at man skal udelukkes fra at være bloddonor alene på grund af sin seksualitet. Derfor er vi i Socialdemokratiet rigtig glade for, at vi nu gør reglerne ens for alle, nemme at forstå og fjerner stigmatiseringen. Samtidig med, at vi fastholder patientsikkerheden og skaffer flere bloddonorer. Det er på alle måder et stort fremskridt.”

Sundhedsordfører for Venstre Christoffer Melson siger:

”Vi har brug for livreddende blod i sundhedsvæsnet, og screeningen af donorblod er i dag så sikker, at det ikke længere giver mening, at vi afskærer mænd, der lever i faste parforhold, fra at give blod. Derfor er jeg på vegne af Venstre utrolig glad for, at vi nu stopper med at diskrimere bloddonorer på baggrund af deres seksualitet.”

Sundhedsordfører for Moderaterne Monika Rubin siger:

”Jeg har allermest lyst til at råbe hurra og sige velkommen til 2023. Det er på tide, at vi får ændret reglerne for bloddonation for mænd, der har sex med mænd. Ikke nok med at det er diskrimination af værste skuffe, at disse mænd skal leve i cølibat i fire måneder, hvis de vil give blod – også selv om de er i fast forhold – det er også spild af godt blod. Unge mænd er en mangelvare i bloddonorsystemet, så jeg er utrolig glad for, at reglerne nu bliver lavet om. Det er på tide.”

Ifølge den sundhedsfaglige vurdering vil den nye model kunne indføres uden en væsentlig forøgelse af risikoen for blodoverført smitte, som fortsat vil være minimal.

Vurderingen er udarbejdet af Styrelsen for Patientsikkerhed med bistand fra en arbejdsgruppe med repræsentanter for regionernes blodbanker, Dansk Selskab for Klinisk Immunologi, Danske Bioanalytikere og Statens Seruminstitut.

Styrelsen for Patientsikkerhed igangsætter nu arbejdet med at få ændret reglerne på området, der forventes at træde i kraft i medio 2024.

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk