Minister til tobaksfirmaer bag stævning: E-cigaretter, opvarmede tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinposer er i sig selv skadelige

28-04-2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt en såkaldt duplik i sagen, hvor en række tobaks- og nikotinfirmaer har stævnet ministeriet i forbindelse med den nationale handleplan mod børn og unges rygning.

I 2021 stævnede tre tobaks- og nikotinfirmaer Indenrigs- og Sundhedsministeriet, fordi de påstod, at en række sundhedsfremmende tiltag i tobakslovgivningen er ulovlige.

Ifølge firmaerne er e-cigaretter, opvarmede tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinposer mindre skadelige end cigaretter, og på den baggrund er det deres påstand, at flere af de tiltag, som ministeriet har sat i værk for at stoppe og forebygge børn og unges rygning og nikotinafhængighed, ikke kan retfærdiggøres med henvisning til beskyttelse af folkesundheden.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet mener imidlertid fortsat, at der er helt klart, at e-cigaretter, opvarmede tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinposer i sig selv er skadelige. Formålet med tiltagene i den nationale handleplan mod børn og unges rygning fra 2019 er at undgå, at børn og unge overhovedet anvender e-cigaretter, opvarmede tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinposer. Det gælder uanset, om de i forvejen anvender konventionelle cigaretter. E-cigaretter, opvarmede tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinposer er i sig selv er usunde og har en række alvorlige skadelige virkninger på børn og unge.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Vi må desværre konstatere, at stadig flere børn og unge bruger tobaks- og nikotinprodukter. Det er problematisk, fordi vi ved, at barn- og ungdommen er en periode, hvor man har en øget risiko for at blive afhængig af nikotin og er særlig sensitiv i forhold til at få varige skadeeffekter af nikotin. Derfor skal der sættes ind på alle fronter for at gøre op med forbruget.

Jeg må også sige, at jeg generelt er noget forundret over, at tobaks- og nikotinindustrien på den ene side udadtil tydeligt tilkendegiver, at nikotin skal holdes væk fra børn og unge, men samtidig på forskellig vis forsøger at påvirke de unge til at bruge deres nikotinprodukter. Det viser bl.a. tv-dokumentaren, der er sendt på TV2 for nylig. Set med mine øjne er det dybt forargeligt, og jeg tager afstand fra deres metoder til at lokke børn og unge til at begynde at bruge deres produkter, der er afhængighedsskabende.”

Indenrigs- og Sundhedsministeriet mener, at sagsøgerne i vidt omfang har undladt at forholde sig til ministeriets juridiske argumentation, herunder det omfattende bevismateriale, som ministeriet har fremlagt for at dokumentere proportionaliteten af tiltagene.

Fakta om sagen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev d. 22. december 2021 stævnet af den internationale tobaks- og nikotinindustri ved House of Prince A/S, Nicoventures Holdings Limited og British American Tobacco (Brands) Limited. Sagsøgernes hovedargument var, at flere tiltag med den nationale handleplan mod børn og unges rygning fra 2019, ikke kunne retfærdiggøres med henvisning til beskyttelse af folkesundheden. Stævningen kan ses på Folketingets hjemmeside

Sundhedsministeriet indgav den 25. maj 2022 et svarskrift til stævningen, som blev offentliggjort på Folketingets hjemmeside

Tobaksindustrien lavede herefter en replik det vil sige et svar på svarskriftet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 27. april afsendt en duplik, som kan ses her

 

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk