Nyfødte skal screenes for muskelsvind

04-10-2022

Ved årsskiftet indføres screening af muskelsvindssygdommen Spinal Muskelatrofi (SMA) hos nyfødte. Screeningen tilføjes det eksisterende screeningsprogram, som foretages på barnets tredje levedøgn.

Sundhedsministeren har besluttet at indføre screening for muskelsvindssygdommen Spinal Muskelatrofi (SMA) hos nyfødte. SMA-screeningen tilføjes det allerede eksisterende screeningsprogram for nyfødte, der foretages som en hælblodprøve på barnets tredje levedøgn. SMA-screeningen indføres ved årsskiftet.

Beslutningen er bl.a. truffet på baggrund af en indstilling fra Sundhedsstyrelsen, som anbefaler at indføre screening for SMA i det allerede eksisterende screeningsprogram for nyfødte.

SMA er en arvelig sygdom med muskelsvækkelse og muskelsvind pga. tiltagende tab af de nerveceller i rygmarven, der forsyner musklerne i arme, ben og krop. Tilføjelsen af SMA til screeningsprogrammet vil gøre det muligt at stille diagnosen helt tidligt, så børn med sygdommen kan identificeres, inden de udvikler symptomer og alvorlige skadevirkninger indtræder.

 Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Muskelsvind er en alvorlig sygdom, som vi skal gøre alt for at behandle bedst muligt. Med tilføjelsen af SMA til vores i forvejen omfattende screeningsprogram sikrer vi, at den livsvigtige behandling igangsættes tidligst muligt.”

 Sundhedsstyrelsen har i deres indstilling til Sundhedsministeriet oplyst, at der i Danmark fødes ca. 6 børn årligt med SMA, og at sygdommen udgør den hyppigste arveligt betingede årsag til spædbarnsdød i Danmark. SMA følger autosomal recessiv arvegang, hvilket betyder, at begge forældre bærer på anlæg for sygdommen, uden at de selv er syge. Når begge forældre er bærere af anlæg for sygdommen, har barnet en risiko på 25 % for at få sygdommen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet