Sundhedsministerens besøg i Indien styrker det dansk-indiske sundhedssamarbejde

06-03-2022

Som led i styrkelsen af de bilaterale relationer mellem Danmark og Indien på sundhedsområdet, rejser sundhedsminister, Magnus Heunicke, i uge 10 til Indien. Her skal blandt andet lægges grundlaget for et fremtidigt myndighedsarbejde mellem Danmark og Indien.

Med de alvorlige sundhedsudfordringer, som verden står over for de kommende år, er internationalt sundhedssamarbejde afgørende, hvilket COVID-19 pandemien har slået en tyk streg under. Udfordringerne er mange og spænder fra nye pandemier, antibiotikaresistens og kroniske sygdomme.

Både Danmark og Indien ser alvorligt på disse udfordringer og aftalte med underskrivelsen af en samarbejdsaftale (”Memorandum of Understanding”) i september 2021 at styrke sundhedsindsatsen ved at samarbejde på syv væsentlige hovedområder, heriblandt digital sundhed, kroniske sygdomme, pandemiberedskab og lægemidler.

Ministerens besøg i Indien er et vigtigt skridt i udviklingen og udbygningen af det eksisterende samarbejde mellem Danmark og Indien. Et af formålene med besøget er derfor, at Danmark og Indien styrker samarbejdet i retning mod et konkret strategisk myndighedssamarbejde, som er forankret på højt politiske niveau.

Indien er en væsentlig aktør i forhold til den globale sundhedsdagsorden, og Danmark sidder aktuelt i WHO’s globale bestyrelse. Besøget er derfor også en lejlighed til at drøfte, hvordan det globale samarbejde om sundhed styrkes, herunder med en kommende pandemiaftale i regi af WHO.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Indien er en central partner på en række vigtige sundhedsdagsordner som bekæmpelse af antibiotikaresistens, fremtidens pandemier, kroniske sygdomme og lægemiddelsikkerhed. Jeg ser derfor frem til sammen med min indiske kollega, sundheds- og familievelfærdsminister Mansukh Laxman Mandaviya, at tage de næste skridt til at uddybe sundhedssamarbejdet. 

Indien gennemgår i disse år en stor og positiv udvikling, men landet oplever samtidig en eksplosiv stigning af kroniske sygdomme såsom diabetes 2 og hjertekarsygdomme, som truer den generelle folkesundhed. COVID-19 har forværret situationen og lagt yderligere pres på den indiske sundhedstilstand. Danmark kan her konkret byde ind med erfaringer i forhold til kroniske sygdomme, og sundhedsministeren vil derfor deltage i en rundbordssamtale med en række centrale indiske sundhedsaktører og Novo Nordisk Fonden. Her vil den danske tilgang til forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme blive præsenteret, samtidig med, at besøget åbner døre for Novo Nordisk Fondens kommende engagement i uddannelse af sundhedspersonale i Indien.

Indien kaldes ”Verdens Apotek”, da ca. 20 pct. af den globale forsyning af kopimedicin og generika og godt 60 pct. af verdens vacciner produceres i Indien. Der er derfor dansk interesse for dialog med Indien om medicinsikkerhed og lægemiddelregulering, såvel som af miljøaftrykket af lægemiddelproduktionen. Indien er interesseret i de gode danske erfaringer med udvikling af en innovativ life science industri med afsæt i gode rammevilkår for erhvervslivet og stærkt fokus på patientsikkerhed.

Et centralt aspekt af det strategiske myndighedssamarbejde vil derfor være at udveksle erfaringer om regulering af lægemiddelindustrien. Forhåbentlig vil det samtidig bane vejen for, at danske virksomheder kan øge eksport og investeringer i den hastigt voksende life science industri i Indien. Under ministerens besøg i Indien møder han en række af de danske virksomheder, som er repræsenteret i Indien.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet