Danmark i spidsen for europæisk tobakspolitik

27-01-2022

Det ambitiøse fælleseuropæiske projekt Joint Action on Tobacco Control II skal de næste tre år udarbejde konkrete strategier for at sikre bedre tobakskontrol og nedbringe rygning på tværs af hele Europa. Danmark er valgt som koordinator for projektet, og fredag skyder Sundhedsminister Magnus Heunicke arbejdet i gang ved et kick-off-møde med repræsentanter fra de 21 deltagende lande.

EU har et mål om at gøre en ende på Europas ryger-epidemi. Det skal projektet Joint Action on Tobacco Control II bidrage til, ved at 21 lande samarbejder om at udarbejde en række strategier og anbefalinger, der kan styrke håndhævelsen af tobaksreguleringen på tværs af Europa

Danmark er valgt som hovedkoordinator for det tre-årige projekt, og det er Sikkerhedsstyrelsen under Erhvervsministeriet, der skal varetage opgaven. Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for kontrollen og markedsovervågningen af tobaks- og relaterede produkter på vegne af Sundhedsministeriet og er derfor de helt rette til at drive projektet.

Projektet skal blandt andet analysere den nuværende lovgivning omkring reklame for tobaksrelaterede produkter og udarbejde anbefalinger til ændringer. Samtidig skal der ses på målsætninger i forhold til tobaksafgifter, røgfrie miljøer og emballage - temaer som Danmark har stor erfaring med.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Tobaksrygning er den væsentligste forebyggelige kilde til sygdom og død i rigtig mange lande, og vi skylder den næste generation at sætte markant ind overfor særligt børn og unges forbrug af tobak. I Danmark har vi allerede taget nogle afgørende skridt for at forebygge rygning med vedtagelsen af en ambitiøs tobakshandleplan, der blandt andet har sikret røgfri skoler, fjernet tobaksvarer fra butiksdisken og indført skærpet kontrol. Men rygning er en fælles udfordring i hele Europa, som kræver, at vi arbejder tæt sammen og lærer af hinanden. Jeg er stolt af, at Danmark er valgt som hovedkoordinator for projektet, og vi skal nu tage de næste store skridt for at forbedre folkesundheden i hele Europa.

En af projektets hovedprioriteter er at styrke udvekslingen af erfaringer mellem medlemsstaterne og på den måde bidrage til en mere ensartet tilgang til håndhævelse og markedsovervågning af hele tobaksmarkedet. En mere ensartet praksis på området vil både sikre et konkurrencemæssigt fair marked for tobak og relaterede produkter og understøtte folkesundheden på tværs af EU.

Det er en generel målsætning for alle Joint Actions, at resultaterne er bæredygtige og kan integreres i national politik. Det sikrer Joint Action on Tobacco Control II ved at etablere platforme for vidensdeling, samt ved at udarbejde en målrettet kommunikationsstrategi. Derudover har EU-Kommissionen ønsket, at projektets resultater kan bruges som en del af Kommissionens indspil til EU’s nye kræftplan.

Joint Action on Tobacco Control er del-finansieret af EU-Kommissionen.

FAKTA

Sikkerhedsstyrelsen som hovedkoordinator

Sikkerhedsstyrelsen er kontrolmyndighed på tobaksområdet og varetager den koordinerende og formidlende rolle i Joint Action on Tobacco Control II. Det indebærer ansvaret for, at projektet lever op til de målsætninger, som EU har sat for projektet. Det er Sikkerhedsstyrelsens opgave at samle og indsende de resultater og anbefalinger, projektet leverer. Sikkerhedsstyrelsen har ligeledes den koordinerende rolle i forhold til EU på vegne af projektet.

Arbejdet foregår i 9 arbejdsgrupper, som hver især har udarbejdet en projektbeskrivelse af det arbejde, der skal udføres over de næste 3 år.

De 9 arbejdsgrupper:

  1. Koordination af projektet - Danmark
  2. Kommunikation - Grækenland
  3. Evaluering - Østrig
  4. Udvikling af plan for bæredygtig implementering - Italien
  5. Analyse af testkapacitet i EU - Frankrig
  6. Vidensnetværk - Danmark
  7. Analyse af sundhedsmæssige konsekvenser ved e-cigaretter - Holland
  8. Udbredelse af rygefri zoner og analyse af tobaksreklamedirektivet - Spanien
  9. Tobacco Endgame Strategies - Finland

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet