15 nye akutberedskaber i hele landet

21-12-2022

Der etableres nu 15 ekstra akutberedskaber på tværs af de fem regioner, hvilket er en væsentlig styrkelse i forhold til de 5–10, der blev lovet i sundhedsaftalen.

Med aftalen om en sundhedsreform fra maj 2022 blev et bredt flertal i Folketinget enige om at afsætte i alt 276,6 mio. kr. i 2022-2026 og herefter 65 mio. kr. årligt i varige midler til at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler og akutbiler på tværs af landet.

På baggrund af regionernes ansøgninger til puljen med midler har Sundhedsstyrelsen nu indstillet at oprette i alt 15 nye akutberedskaber – altså 5 mere end lovet i aftalen.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Alle skal være trygge ved, at hjælpen kommer hurtigt frem, når man har brug for den. Nu etableres 15 nye akutberedskaber målrettet de områder af landet, hvor behovet er allerstørst, og hvor der i dag opleves længere responstider. Blandt andet får vi nu en fast akutlægebil i Nykøbing Falster til gavn for de borgere, der bor i et område præget af store afstande og langt til nærmeste læge og akutsygehus.

Den ekstra akutlægebil i Region Sjælland kan sikre hurtig og avanceret behandling, og er det allermest omkostningstunge køretøj, da den både er bemandet med en speciallæge og en ambulanceredder. I Region Nordjylland styrkes beredskabet med 3 akutbiler, blandt andet i Thy/Mors området, mens Region Syddanmark får tilføjet 4 akutbiler. Samtidig bevilges der i alle regionerne midler til en række vigtige delprojekter, der skal understøtte hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet i hele landet.

I udmøntningen af midlerne lægges der særligt vægt på at understøtte regionernes strategiske arbejde med fremskudt præhospital visitation, hvor en paramediciner sendes ud for at hjælpe akut syge i deres eget hjem eller på skadesstedet. Dermed er det også blevet muligt at øge antallet af beredskaber og dække flere yderområder via puljemidlerne.

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde siger:

En stor del af de nye beredskaber består af akutbiler, som hurtigt kan visitere og behandle borgerne på stedet eller i eget hjem. Det skal være med til at sikre, at patienterne ikke oplever unødvendige indlæggelser, og at de pressede akutmodtagelser aflastes. Netop at robustgøre akutmodtagelserne er også et vigtigt element i vores akutplan for sundhedsvæsenet.

Regionerne skal årligt sende statusrapporter til Sundhedsstyrelsen med henblik på at sikre løbende udvikling af den præhospitale indsats.

Læs mere om udmøntningen her

Her placeres de nye akutberedskaber:

Billede af tabel

Pressehenvendelser

Indenrigs- og Sundhedsministeriets pressevagt:
Tlf.: 21 32 47 27 (modtager ikke SMS)
Mail: pressevagt@sum.dk