Krydsvaccinerede kan få et tredje stik fra i morgen

05-10-2021

Personer, der er krydsvaccinerede, vil fra onsdag den 6. oktober kunne få endnu et stik med en mRNA-vaccine. Tilbuddet gælder alle krydsvaccinerede, men er primært relevant for personer, der ønsker at rejse uden for EU.

Ca. 145.000 personer i Danmark – primært ansatte i sundheds- og omsorgssektoren – er krydsvaccinerede. Det vil sige, de er vaccinerede med to forskellige vacciner, hvilket for de flestes vedkommende er en kombination af vaccinen fra AstraZeneca og vaccinen fra Pfizer.

I Danmark og de fleste EU-lande anses denne gruppe som færdigvaccinerede, og personer, der er krydsvaccinerede, har derfor fuldt gyldigt coronapas og kan rejse mellem landene på linje med andre færdigvaccinerede. Der er dog lande uden for EU og Schengen-samarbejdet, som enten ikke anerkender krydsvaccination, eller som endnu ikke har taget endeligt stilling hertil.

Derfor åbner Danmark nu for, at krydsvaccinerede kan få et tredje stik fra onsdag den 6. oktober, således at man som krydsvaccineret også opnår at få to doser mRNA-vaccine. Tilbuddet vurderes primært at være relevant for personer, der ønsker at rejse til lande uden for EU.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

”Sundhedspersonalet stod i frontlinjen i kampen mod Covid-19. Og det er netop denne gruppe, som er krydsvaccinerede og nu oplever, at de ikke har samme muligheder som andre for at rejse. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, og derfor åbner vi for et tilbud om 3. stik til dem, som måtte ønske det.”

Krydsvaccinerede med ønske et tredje stik vil fra onsdag 6. oktober kunne booke en tid til det tredje stik på de regionale vaccinationscentre via vacciner.dk.

Det er forventningen, at et tredje stik til de krydsvaccinerede vil øge sandsynligheden for indrejsetilladelse i andre lande, især uden for EU. Dog skal man være opmærksom på, at der kan være lande, som ikke anerkender to stik med en mRNA-vaccine, hvis der er gået for lang tid mellem stikkene. Det tredje stik giver dermed ingen garanti for indrejsetilladelse.

Det anbefales derfor altid at søge vejledning om de relevante landes aktuelle indrejserestriktioner på Udenrigsministeriets hjemmeside før afrejse.

Link: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Årsagen til, at 145.000 personer er krydsvaccinerede, er, at vaccinen fra AstraZeneca blev tilbudt til de sundhedsprofessionelle i starten af året, men trukket ud af det offentlige vaccinationsprogram i april 2021. De personer, som endnu ikke var færdigvaccinerede med AstraZeneca-vaccinen, fik i stedet tilbudt at færdiggøre deres vaccinationsforløb med en mRNA-vaccine fra enten Pfizer eller Moderna.

Alle ansattes i sundheds- social- og ældresektoren forventes at blive tilbudt et tredje stik i løbet af efteråret 2021.

Faglig vurdering af tredje stik til krydsvaccinerede

  • Den faglige vurdering fra Sundhedsstyrelsen er, at der rent sundhedsfagligt ikke er belæg for at tilbyde gruppen af krydsvaccineret personale et tredje stik før revaccination af det øvrige personale i sundheds-, social- og ældresektoren.
  • Sundhedsstyrelsen vurderer også, at der ikke er noget, der tyder på sundhedsmæssige risici forbundet med et tredje stik af krydsvaccinerede på et tidligere tidspunkt.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet