Coronapasset bliver enklere at bruge

07-05-2021

Regeringen har i dag mødtes med aftalepartierne bag Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Partierne er blevet orienteret om en række tilpasninger, så coronapasset bliver enklere at bruge for danskerne og enklere at kontrollere for kultur- og erhvervslivet.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik d. 22. marts 2021 en samlet rammeaftale for genåbningen af Danmark, hvor det fremgår, at et coronapas vil bidrage til epidemikontrollen, så store dele af erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers.

Coronapasset er taget i brug på en række områder, og der indhentes løbende erfaringer fra erhvervs- og kulturlivet om kontrollen af coronapas og konkrete udfordringer herved. På den baggrund tilpasser regeringen nu reglerne, så det bliver lettere at bruge coronapasset.

Sundhedsminister Magnus Heunicke udtaler:

"Vi lytter på erfaringerne fra erhvervs- og kulturlivet og gør nu brugen af coronapasset nemmere for danskerne. Coronapasset er en forudsætning for, at vi kan genåbne samfundet tidligere, end vi ellers havde fastsat i rammeaftalen. I en situation med stigende smittetal skal vi hele tiden være opmærksomme på ikke at sætte epidemikontrollen over styr. Coronapasset er her et vigtigt værktøj, der sikrer incitament til at blive testet, og det giver tryghed for den enkelte"

Fremover vil man i bl.a. forlystelsesparker kun skulle vise sit coronapas ved indgangen og ikke, hvis man efterfølgende skal på restaurant inden for forlystelsesparkens område. Det muliggøres i nye retningslinjer for ansvarlig indretning af forlystelsesparker, som forventes offentliggjort i næste uge. Derudover trådte der i går nye regler i kraft om brug af coronapas i idrætslivet, hvor der ved idrætsaktiviteter i ubemandede lokaler uden trænere bliver indført stikprøvekontroller af coronapasset. Det vil give regeringen erfaringer med alternative former for kontrol af coronapasset.

Aftalepartierne har i dag fået demonstreret den nye coronapas-app, der lanceres i slutningen af maj. Når den implementeres, vil kontrollen af coronapas blive endnu lettere, da kontrolløren nemt kan se i appen, om brugeren har et gyldigt coronapas og ikke behøver vurdere borgerens sundhedsoplysninger. Det bliver op til den enkelte anvender i erhvervs- og kulturlivet, om man vil scanne QR-koden fra coronapas-appen for at kontrollere gyldigheden. Derudover ændres reglerne, så man ikke længere skal vise ID-bevis sammen med sin coronapas-app, når appen lanceres i slutningen af maj. Det er samlet set tiltag, som bakkes op af det nedsatte Advisory Board bestående af dataetiske eksperter og repræsentanter fra erhvervs- og kulturliv.

Læs mere om hvordan coronapas-appen kommer til at se ud på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Læs mere om indkøbet af det digitale coronaps på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Regeringen har i dag bekræftet, hvad der står i rammeaftalen fra d. 22. marts 2021, at aftalepartierne i maj og juni 2021 vil drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset og tage stilling til dets fortsatte omfang og brug.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet