Vigtige tilbud til socialt udsatte sikres

06-03-2020

Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Ventilen giver ensomme unge et sted at mødes og indgå i et fællesskab. Landsforeningen for Væresteder samler hvert år socialt udsatte og deres familier til en uges feriecamp. Og Landsforeningen Spor arbejder for hjælp og behandling til ofre for seksuelle overgreb i barndommen.

De tre er blot nogle af de sociale organisationer, som regeringen og Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om at give varig økonomisk støtte.

I alt har vi givet 25 millioner kroner i varig støtte til 18 sociale organisationer, som hver dag yder en uundværlig indsats for nogle af de allermest udsatte grupper i vores samfund. Hjemløse. Psykisk syge. Selvmordstruede. Og flere endnu.

Afskaffede satspuljen

Den borgerlige regering afskaffede satspuljen - som mange af de sociale organisationer var afhængige af støtte fra - uden at sætte noget andet i stedet. Det skabte usikkerhed i organisationerne. Kunne de regne med, at de også til næste år ville have penge til at hjælpe ensomme unge, hjemløse og ofre for seksuelle overgreb? Var organisationerne - og de mennesker, de hjælper - købt eller solgt?

Det har været vigtigt for regeringen at gøre noget ved den usikkerhed. At skabe ro om organisationernes vigtige arbejde. Med den nyligt indgåede aftale har en lang række organisationer nu fået fast grund under fødderne. Organisationerne kan bruge deres energi på at hjælpe socialt udsatte frem for at hoppe fra tue til tue i jagten efter projektpenge.

Stabile rammer

Vi har stadig en opgave i at skabe mere stabile og gennemsigtige rammer for den statslige støtte til civilsamfundet. Al usikkerhed er desværre ikke væk endnu. Ligesom vi skal finde ud af, hvordan vi bedst muligt samarbejder med alle de organisationer, der hver dag leverer en uundværlig indsats.

Det er vigtigt at sikre, at organisationer og frivillige ildsjæle har de bedst mulige betingelser for at hjælpe udsatte børn, unge og voksne.

I regeringen har vi et klart mål: Vi skal lappe de huller i det sociale sikkerhedsnet, som nogle udsatte mennesker falder igennem. At vi nu har skabt økonomisk ro for en række sociale organisationer, vil gøre en forskel for mange udsatte landet over.