COVID-19: Status på udbrud i Aarhus og Silkeborg

24-08-2020

Information om udbrudshåndtering i Aarhus Kommune og Silkeborg Kommune.

Information om udbrudshåndtering i Aarhus Kommune

Der har været en alvorlig og bekymrende situation i Aarhus med en række forskellige smitteudbrud og et stort samlet antal smittede. Aktuelt ser vi heldigvis, at det går den rigtige vej, og sundhedsmyndighederne har i dag på et ekstraordinært møde vurderet situationen i Aarhus.

Sundhedsmyndighederne finder, ud fra en samlet vurdering af smittesituationen i Aarhus, at fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus gradvist kan påbegyndes med virkning fra i morgen tirsdag den 25. august, jf. dog nedenfor.

Antallet af smittede borgere er dog fortsat højt i Aarhus i forhold til indbyggertallet, og aldersgruppen 10-29 årige udgør i øjeblikket næsten 50% af de smittede. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at den fysiske tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne begrænses, således at maksimalt halvdelen af eleverne er fysisk tilstede på skolen samtidigt. Begrænsningen gælder foreløbigt frem til den 4. september 2020. Det vil være ledelsen på uddannelsesstedet, der har ansvar for at sikre, at der, inden det fysiske fremmøde på uddannelsesinstitutionen påbegyndes, er udarbejdet planer for, hvordan undervisningen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger, når der åbnes for fysisk fremmøde. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) rådgiver ledelserne for institutionerne.

Sundhedsmyndighederne følger fortsat udviklingen i Aarhus nøje, og sundhedsmyndighedernes øvrige anbefalinger om tiltag i Aarhus med henblik på at undgå smittespredning opretholdes og vil fortsat være gældende. Sundhedsmyndighederne vil igen fredag d. 28. august 2020 vurdere situationen i Aarhus.

Information om udbrudshåndtering i Silkeborg Kommune

Sundhedsmyndighederne har i dag på et ekstraordinært møde vurderet situationen i Silkeborg, og på baggrund af en samlet vurdering af smittesituationen i Silkeborg, besluttet, at de ekstraordinære tiltag, som Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen 10. august iværksatte med henblik på at mindske smittespredningen, ophæves i dag d. 24. august 2020.

Sundhedsmyndighederne vurderer samtidig, at der i det Østjyske område er en relativ høj smitteudbredelse blandt børn og unge, og i det lys opfodres Silkeborg Kommune derfor til fortsat særlig opmærksomhed på det lokale arbejde med også at mindske smitteudbredelsen i den aldersgruppe.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) rådigiver ungdomsuddannelsesstederne med henblik på at sikre, at undervisningen kan gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Derudover rådgiver Styrelses for Patientsikkerhed generelt om relevante tiltag.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet